Cookie preferences
SettingsI agree

About

Sinds 2000 ligt de focus in mijn schilderijen en tekeningen regelmatig op dierenleed. In de berichtgeving van het dagelijkse nieuws over bosbranden, olierampen, overstromingen, droogte of klimaatverandering staat het lot van mensen altijd op de voorgrond, terwijl er bij dergelijke rampen over het algemeen meer dierlijke dan menselijke slachtoffers zijn. 

Dieren zijn over het algemeen vogelvrij in een wereld die draait om mensen en welvaart. Dieren worden gedood, gegeten, mishandeld, geëxploiteerd, verminkt, opgesloten, misbruikt, bejaagd en weggejaagd door mensen. 

Ik vind het van belang om het onrecht dat hen wordt aangedaan onder de aandacht te brengen door erover te schilderen en te tekenen.

Ik wil met mijn werk verhalen vertellen, op een min of meer journalistieke manier, aan de hand van feiten en details. Ik bestudeer mijn gekozen onderwerp uitgebreid en maak voorstudies van dieren en objecten die op het schilderij of tekening gaan komen. Naar aanleiding van een uiteindelijke schets ontstaat een doek in olieverf, gecombineerd met andere materialen zoals oilpaintstick, oliepastel en oliekrijt. De tekeningen worden op papier gemaakt met diverse materialen zoals collage, ecoline, inkt, potlood en pastelkrijt.

 

Since 2000 I regularly focus on the suffering of animals in my paintings and drawings.

In the coverage in the daily news about forest fires, oil spills, flooding, drought or climate change the fate of people always comes first, while in these disasters there are generally more animal than human victims. 

Animals are outlawed in a world that revolves around people and prosperity. Animals are killed, eaten, abused, exploited, mutilated, locked up, hunted and chased away by human beings.

I think it is important to draw attention to the injustice that is done to them by making paintings and drawings about it. 

With my works I want to tell stories, in a more or less journalistic way, on the basis of facts and details. I extensively study the subject I choose and prepare preliminary studies of animals and objects that will be added to the painting or drawing. In response to the final sketch the canvas is painted in oil paint, combined with other materials such as oilpaintstick, oil pastels and oil crayons. The drawings are made on paper with various materials such as collage, ecoline, ink, pencil and crayons.

Experience

2006 - 2009

De Belofte

Genootschap Kunstliefde in Utrecht

Commissielid

1998 - 2004

Stichting Werkruimten Kunstenaars

Utrecht

Bestuurslid

Education

1984 - 1989

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Utrecht

Autonoom Schilderen

1980 - 1983

Lerarenopleiding (SOL)

Utrecht

Tekenen / Nederlands

Artworks

Let's get social