Cookie preferences
SettingsI agree
Previous
Next
View in room
15

About the work

https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken?widgetId=b3f518ea-899a-4d37-bc7f-0f1e07b7b74e

 

MET STEKKER

Vanaf het moment dat ik me realiseerde hoeveel elektrische apparaten we in huis hebben en hoeveel energie daarvoor nodig is, liet het idee om daar “iets” mee te doen me niet meer los.

Toen ik alles had geïnventariseerd, bleken we maar liefst 74 apparaten met een stekker in gebruik te hebben! Deze constatering was de start van het project -MET STEKKER-.

Ik heb eerst alle objecten in huis geschetst en ben vervolgens op zoek gegaan naar handleidingen, explosie-tekeningen en foto's van onderdelen om de uiteindelijke tekeningen te maken.

Alle 74 tekeningen van de apparaten staan afgebeeld in een boek (zie bijgaande link), onderverdeeld in 5 categorieën; Vrouwentools, Communicatie, Lampen, Beeld & Geluid en Mannentools.

 

WITH PLUG

From the moment I realized how many electric devices we have in our house and how much power is needed for that purpose the idea to do "something" with that fact didn't go away.

When I had inventoried everything, it turned out we were using 74 machines with a plug! This observation was the start of the project -WITH PLUG-.

First of all I sketched all the objects we possess and after that I looked for instructions, explosion drawings and photos from parts to make the final drawings.

All 74 drawings from the devices are in a book (see the link), subdivided in 5 categories; Tools for Women, Communication, Lamps, Image & Sound and Tools for Men.

 

Specifications

PublisherEmmy Gostelie
FramedNot included
Condition/detailsExcellent
SignatureIncluded

Other work

Pacific Trash Vortex
Painting, 120x90x2 cm (w/h/d)
€2.520,-
Wildfire 2 (VS)
Painting, 120x90x2 cm (w/h/d)
€2.520,-
Red List (2)
Painting, 130x100x2 cm (w/h/d)
€2.760,-
Body Parts (Knees)
Work on paper, 100x70 cm (w/h)
€360,-
Bovenhuis 2 | Week 2
Work on paper, 50x70 cm (w/h)
€360,-
Koersk - 141 (part 1 of 2)
Painting, 110x150x2 cm (w/h/d)
€3.120,-
Beeld & Geluid (Televisie)
Work on paper, 32x24 cm (w/h)
€165,-
Earthquake India
Painting, 180x140x2 cm (w/h/d)
Sold