Cookie preferences
SettingsI agree
Previous
Next
View in room
48

About the work

Het verdwijnen en versnipperen van leefgebieden door menselijk handelen- ontbossen en het droogleggen van moerassen ten behoeve van de landbouw, verstedelijking en de vestiging van industrieën- vormt de grootste bedreiging voor dieren- en plantensoorten.

Andere bedreigingen zijn overexploitatie (overbevissing en te intensieve jacht) en vervuiling. Ook door de mens geïntroduceerde uitheemse soorten kunnen een bedreiging vormen. Verder speelt klimaatverandering een steeds grotere rol.

In de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) staan 26.197 soorten bedreigde dieren en planten waarvan meer dan 8000 gewervelde diersoorten die kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd worden (2386 vissen, 2100 amfibieën, 1469 vogels, 1215 reptielen en 1204 zoogdieren).

Specifications

PublisherEmmy Gostelie
FramedNot included
Certificate of authenticityNot included
Condition/detailsExcellent
SignatureIncluded

Other work

Wildfire 4 (Indonesia)
Painting, 120x90x2 cm (w/h/d)
€2.520,-
Pacific Trash Vortex
Painting, 120x90x2 cm (w/h/d)
€2.520,-
Alphabet Drawing (C)
Work on paper, 100x70 cm (w/h)
€360,-
Koersk - 141 (part 2 of 2)
Painting, 110x150x2 cm (w/h/d)
€3.120,-
Bovenhuis 2 | Week 2
Work on paper, 50x70 cm (w/h)
€360,-
Body Parts (Knees)
Work on paper, 100x70 cm (w/h)
€360,-
Beeld & Geluid (Televisie)
Work on paper, 32x24 cm (w/h)
€165,-
Diak (Bosboomstraat)
Work on paper, 65x50 cm (w/h)
€360,-